نان نداشتن درد نیست , درد آن است که باور کنیم گرسنگی سهم ماست

دلسوزان جامعه, نخبگان ,فعالان سیاسی اجتماعی .

حضور حداقل یک نفر روحانی آگاه به مسائل فرهنگی در جمع شوراهای اسلامی شهرها را جدی بگیر یم , چرا که فقر فرهنگی مهمتر از فقر اقتصادی است ,بنا به فرموده مقام معظم رهبری :اگر مسائل فرهنگی حل شود دیگر مسائل حل میشود.

/ 0 نظر / 20 بازدید