حماسه دیگر

مردم شریف ایران باز حماسه دیگری آفریدند بی گمان این حضور حداکثری سیلی محکمی بود بر گوش استعمار جهانی و نوکران مزدورش که در این دوره از انتخابات تمام عزمشان را جزم کرده بودند که مردم را از نظام اسلامی دلسرد کنند اما مردم غیور ایران نشان دادند وابستگی آنها به این نظام مافوق وابستگی های مادی و اقتصادی است واین با تحریم و فشار اقتصادی از بین نمی رود این وابستگی از نوع اعتقادی وقلبی است که انسان حاضر است بخاطر آن از همه چیز خود بگذرد براستی چنین مردمی شایستگی تقدیر را دارند واین باید بدست منتخبین این دوره در میدان عمل رقم بخورد امید آنرا داریم که منتخبین جدید قدرشناس این مردم فهیم باشند

/ 0 نظر / 60 بازدید