آدربایجان غربی, امام جمعه جدید, نمایند ولی فقیه, سید مهدی قریشی