ادوی جهادی دانشجویان پیام نور ارومیه

اردوی جهادی دانشجویان پیام نور ارومیه

اردوی جهادی دانشجویان پیام نور ارومیه تعمیر مدارس روستاهای محروم ارومیه

تعمیر مدارس محروم روستا ارومیه

اردوی جهادی دانشجویان علوم پزشکی ارومیه روستاهای رشکان و دیزج دول

دیوار کشی مسجد روستای آده ارومیه

اردوی جهادی طلاب ارومیه دیوار کشی مسجد

اردوی جهادی گروه جهادی منتظران مصلح طلاب ارومیه

خاکی تر از ایناشو هم برات دارم  باشه برا بعد.زندگینامه حجت الاسلام نوروزنژاد, کاندیدای شورای اسلامی ارومیه, انتخابات ارومیه, آدربایجان یاوران غدیر صادقین