کانال کشی روستای محروم درزم ارومیه

کانال کشی روستای درزم با دانشجویان پیام نور

کانال کشی روستای محروم درزم ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه شیراز جلسه نقد فیلم

عیادت از بیماران جانباز جنگ تحمیلی شهر شیراز

جلسه فرهنگی شهرداری

سخنرانی ظهر عاشورا شهر قدس تهران

عیادت از بیماران بخش کودک بیمارستان شراز

تقدیر از رئیس بیمارستان جانبازان شیراز

امامزاده معصوم تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امامزاده عبدالله تهران

اردوی جهادی دانشجویان پیام نور ارومیه

یادواره شهدای محله شاهروخ آباد (بنی هاشم)

یادواره شهدا

تبلیغ مدارس ارومیه

تبلیغ در مدارس ارومیه

یاحسین

سخنرانی در هیئات مذهبی ارومیهشورا +18 عکس, نوروز نژاد, کاندیدای شورای اسلامی ارومیه, ثبت نام کننده